۱۳۹۰ مرداد ۱۲, چهارشنبه

91- شورت آهنین

در زمان جنگهای صلیبی، جنگجویان برای جلوگیری از خیانت همسرانشان؛ از نوعی شورت آهنی استفاده می‌کردند و به آن قفل می‌زدند و کلید آن را به روحانی شهر می‌دادند و پس از برگشتن از جنگ، کلید را پس می‌گرفتند.

در همین رابطه: 
یکی از جنگجویان صلیبی بعد از قفل کردن شورت همسرش، کلید آن را به روحانی شهر می‌دهد.
هنوز 500 متر دور نشده بود که روحانی شهر، نفس زنان خودش را به جنگجو می‌رساند و می‌گوید: 
کلید اشتباهه! 

نتیجه: ظواهر افراد، گزینه مناسبی برای اطمینان نیست.

داستانهای مرتبط:
1- شورت استاد
2- استجابت دعا
3- تست استخدام

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر