۱۳۸۹ مهر ۳۰, جمعه

6- مهندس بهتر است یا مدیر

مردی که سوار بر بالن در آسمان در حال حرکت بود ناگهان به یاد آورد قرار مهمی دارد؛ ارتفاعش را کم کرد و از مردی که روی زمین بود پرسید:
ببخشید آقا؛ من قرار مهمی دارم، ممکنه به من بگویید کجا هستم تا ببینم به موقع به قرارم می رسم یا نه؟
مرد روی زمین: 
بله، شما در ارتفاع حدوداً ۷ متری در طول جغرافیایی "۱٨ '۲۴ ﹾ۸۷ و عرض جغرافیایی "۴۱ '۲۱ ﹾ۳۷ هستید.
مرد بالن سوار: 

شما باید مهندس باشید.
مرد روی زمین:
بله، از کجا فهمیدید؟
مرد بالن سوار: 

چون اطلاعاتی که شما به من دادید گرچه کاملا دقیق بود ولی به درد من نمی خورد و من هنوز نمی دانم کجا هستم و به موقع به قرارم می رسم یا نه؟
مرد روی زمین: 

شما باید مدیر باشید.
مرد بالن سوار: 

بله، از کجا فهمیدید؟
مرد روی زمین: 

چون شما نمی دانید کجا هستید و به کجا می خواهید بروید. قولی داده اید و نمی دانید چگونه به آن عمل کنید و انتظار دارید مسئولیت آنرا دیگران بپذیرند. پس اطلاعات دقيق هم به دردتان نميخورد!

داستانهای قبلی:
1- نسخه
2- جعبه کفش
3- مباحثه دختر با معلمش
4- من یار مهربانم ، سرویس شده دهانم !
5- دیوانه یا احمق

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر