۱۳۹۰ دی ۳۰, جمعه

122- زبان مردم


شیخ بهایی:
آدمی؛ اگر پیامبر هم باشد، از زبان مردم آسوده نیست، زیرا:
1- اگر بسیار کار کند، می‌ گویند احمق است !
2- اگر کم کار کند، می‌ گویند تنبل است !
3- اگر بخشش کند، می‌ گویند افراط می‌ کند !
4- اگر صرفه جو باشد، می‌ گویند بخیل است !
5- اگر ساکت و خاموش باشد می‌ گویند لال است !
6- اگر زبان‌ آوری کند، می‌ گویند ورّاج و پرگوست !
7- اگر روزه برآرد و شبها نماز بخواند می‌ گویند ریاکار است !
8- و اگر نکند می گویند کافر است و بی‌ دین...!

لذا نباید بر حمد و ثنای مردم اعتنا کرد و جز از خداوند نباید از کسی ترسید.

پس آنچه باشید که دوست دارید. 

نتیجه:
شاد باشید؛ مهم نیست که این شادی چگونه قضاوت شود.

داستان های مرتبط:
1- مار را چگونه باید نوشت
2- یخچال دزدی
3- کسادی عمومی ساندویچی

۱۳۹۰ دی ۱۴, چهارشنبه

121- طعم قهوه زندگی

سه ظرف را روی آتش قرار دادیم.
در یکی از ظرفها هویج در دیگری تخم مرغ و در دیگری دانه قهوه ریختیم و پس از 15 دقیقه...:
هویج که سفت و محکم بود نرم و ملایم شد.
تخم مرغ که شل و وارفته بود سفت ومحکم شد.
دانه های قهوه در آب حل شدند و آب رنگ و بوی قهوه گرفته است.


حالا فرض کنید آبی که در حال جوشیدن است مشکلات زندگیست. 
شما در مقابل مشکلات چگونه اید؟


مثل هویج سخت و قوی وارد مشکلات می شوید و در مقابل مشکلات بسیار خسته میشوید. امیدتان را از دست داده و تسلیم می شوید. 
هیچ وقت مثل هویج نباشید...!
با قلبی ملایم و حساس وارد میشوید و با یک قلب سخت و بی احساس خارج میشوید و از دیگران متنفر میشوید و همواره تمایل به جدال دارید. 
هیچ وقت مثل تخم مرغ نباشید…!
در مقابل مشکلات مثل قهوه باشید.
آب قهوه را تغییر نمیدهد. قهوه آب را تغییر میدهد. هر چه آب داغتر باشد طعم قهوه بهتر میشود…!
پس بیایید در مقابل مشکلات مثل قهوه باشیم.
ما مشکلات را تغییر دهیم. 
نگذاریم مشکلات ما را تغییر دهد.
نتیجه: اعتماد به نفس داشته باشید و از طعم قهوه تان لذت ببرید!

داستان های مرتبط:
1- کارمند تازه وارد
2- اشتباه موردی
3- اخلاق یک