۱۳۹۰ شهریور ۵, شنبه

98- اخلاق یک

روزی از دانشمندی ریاضیدان نظرش را درباره اخلاق پرسیدند.
جواب داد:

اگر زن یا مرد دارای (اخلاق) باشند پس مساوی هستند با عدد یک =1

اگر دارای (زیبایی) هم باشند پس یک صفر جلوی عدد یک می‌گذاریم = 10
اگر (پول) هم داشته باشند 2 تا صفر جلوی عدد یک می‌گذاریم = 100
اگر دارای (اصل و نسب) هم باشند پس 3 صفر جلوی عدد یک می‌گذاریم = 1000

ولی اگر زمانی عدد 1 رفت (اخلاق) چیزی به جز صفر باقی نمی‌ماند. صفر مکمل است اما به تنهایی هیچ نیست، پس آن انسان هیچ ارزشی نخواهد داشت. 


نتیجه: در زندگی سعی کنید انسانی با نمرۀ 1 باشید.

داستان های مرتبط:
1- بازیگر
2- شرط بندی
3- خرید شوهر

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر