۱۳۸۹ آبان ۱۶, یکشنبه

11- 9 برابر

سر کلاس پزشکی استاد به دانشجوها میگه:
کدوم عضو انسانه که تا 9 برابر بزرگتر میشه؟
دختره میگه استاد من میدونم ولی روم نمیشه بگم.....!
پسره میگه: من میدونم استاد مردمک چشمه !
استاد به پسره میگه: آفرین
به دختره هم میگه: لطفاً شما هم توقع بی جا نداشته باشید !

داستانهای قبلی:
1- مدیر ارشد
2- زبان اشاره
3- عشق واقعی

4- موی سفید
5- مهندس بهتر است یا مدیر

۱ نظر: