۱۳۹۰ خرداد ۹, دوشنبه

73- میخواهی چه کاره بشوی؟

دختر بچه ای در پاسخ به سوال معلم که: 
وقتی بزرگ شدی میخواهی چه کاره بشوی؟
این نقاشی را کشید:و معلم، مادر بچه را خواست...!
مادر این دختربچه روز بعد، در نامه ای به معلم دخترش توضیح داد که:
دخترم  من را در حال کار کشیده است ولی من در کلوب استریپ تیز کار نمیکنم بلکه در فروشگاه وسایل ساختمانی، فروشنده هستم و در آن روز برفی، برای دخترم تعریف کرده بودم که چقدر بخاطر فروش پارو، از مردم پول گرفته بودم! 

نتیجه: گاهی اوقات نحوۀ نگرش ما به موضوعات مختلف می تواند با اصل موضوع کاملا مغایرت داشته باشد؛ پس زود نتیجه گیری نکنیم.

داستان های مرتبط:
1- قدرت محبت
2- استجابت دعا
3- شرط بندی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر