۱۳۹۰ خرداد ۵, پنجشنبه

72- شورت استاد

دانشجوها برای شیطنت، روی تختۀ کلاس نوشتند:
شورت استاد، قرمز گل گلیه!
استاد... اومد تو کلاس، یه نگاه به تخته کرد و با خونسردی خاصی گفت:
هر کی اینو نوشته مامانش راز دار نبوده! 

نتیجه: از کل کل کردن با کسی که از توانایی های او اطلاع ندارید، به شدت خودداری نمایید.

داستان های مرتبط:
1- از طرز فکرت خوشم اومد
2- مباحثه دختر با معلمش
3- کارمند تازه وارد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر