۱۳۸۹ بهمن ۲۲, جمعه

41- تست استخدام

مسئول تست کردن شراب های يک شرابسازی می ميرد، مدير کارخانه شرابسازی دنبال يک مسئول تست ديگر می گردد تا استخدام کند.
يک فرد مست با لباس ژنده و پاره برای گرفتن شغل درخواست می دهد.
مدير کارخانه فکر می کند چطور او را رد کند.
او را تست می کنند.
به او يک گيلاس شراب می دهند و می خواهند که آنرا تست کند.

آزمايش می کند و می گويد:
شراب قرمز، مسکات، سه ساله و در بخش شمالی تپه رشد کرده و در ظرف فلزی عمل آمده است.
مدير شرابسازی می گويد: درست است.
گيلاس ديگری به او می دهند:
اين يکی شراب قرمز کابرنه هشت ساله و در بخش جنوبی تپه  رشد کرده و در چليک چوبی عمل آمده است.
 
مدير شرابسازی می گويد: درست است.
مدير موسسه که متعجب شده است با چشمکی به منشی پيشنهادی میکند. او يک گيلاس ادرار می آورد! 
فرد الکلی آنرا آزمايش می کند و می گويد:
بلوند، 26 ساله، سه ماهه حامله است و اگر کار را به من ندهيد نام پدرش را هم خواهم گفت! 

نتیجه: ظواهر افراد به هیچ عنوان نمیتواند نشان دهنده تخصص آنها باشد.

داستانهای مرتبط:
1- نقطه ضعف یا مرکز قدرت
2- قورباغه های آب پز

۱ نظر: