۱۳۸۹ آبان ۲۳, یکشنبه

13- استفاده نکنی ... استفاده میکنن

خانوم اومد خونه دید شوهرش تو رختخواب با زن زیبائی خوابیده. رنگ از روش پرید و داد زد:
مرتیکه بی‌ وجدان. چطور جرات میکنی‌ با زن نجیب و وفادار، و با مادر بچه‌هات یه هم چین کاری بکنی‌. من دارم میرم و دیگه نمی‌خوام ببینمت. همین الانه طلاقم رو می‌خوام.
شوهره با التماس گفت:
عزیزم، فقط یه لحظه اجازه بده توضیح بدم که چی‌ شد و بعد هر کاری خواستی‌ بکن.
خانومه گریه کنان گفت:
باشه ولی‌ این آخرین حرفیه که به من میزنی.
شوهره گفت:
ببین عزیزم، من داشتم سوار ماشین میشدم که بیام خونه. این خانوم جوون ایستاده بود و از من خواست که برسونمش. به نظرم خیلی‌ افسرده و نگران اومد و دلم براش سوخت و قبول کردم. متوجه شدم که خیلی‌ لاغر و ژولیده است، به خصوص که گفت مدتهاست چیزی نخورده. از سر دلرحمی آوردمش خونه و غذای‌ دیشبی که برای تو درست کردم و نخوردی گرم کردم و بهش دادم، که دو لُپّه همه را خورد. 
دیدم که خیلی‌ کثیفه و لباسش پاره پوره است. پیشنهاد کردم که یه دوش بگیره، که پذیرفت.
فکر کردم چند تیکه لباس بهش بدم. اون شلوار جین را که تنگت شده بود و دیگه نمیپوشیدی بهش دادم.
اون شورت لامبادای قرمزی را هم که برای سالگردمون خریده بودم و هیچوقت نپوشیدی و گفتی‌ که من اصلا سلیقه ندارم بهش دادم.
اون پیرهنی که خواهرم هدیه کریسمس بهت داده بود و هیچوقت نپوشیدی که حرص اون را در بیاری بهش دادم.
بعد اون پوتینی که کلی‌ پولش را دادی ولی‌ هیچوقت نپوشیدی چون یکی‌ از همکارات عین اونا داشت را هم دادم بپوشه.
شوهره یه کم مکث کرد و گفت:
نمی‌دونی چقدر خوشحال شد و چقدر تشکر کرد. 
بعد همینطور که داشت به طرف در میرفت گفت:
میبخشید آقا، چیز دیگه‌ای هست که خانومتون اصلا استفاده نمیکنه؟! 

نتیجه: از امکانات موجود، به بهترین وجه استفاده نمایید در غیر اینصورت مطمئن باشید فرد دیگری عاشق استفاده کردن از آنهاست.

داستانهای مرتبط:
1- وکیل
2- 9 برابر
3- مدیر ارشد
4- زبان اشاره
5- عشق واقعی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر