۱۳۹۰ فروردین ۲۴, چهارشنبه

60- شما کجا بودید؟

در کنگره حزب کمو‌نسیت شورو‌ی سابق، در هنگام سخنرانی، نیکیتا خرو‌شچف با تقبیح جنایت‌های استا‌لین، جهان را شگفت‌زده کرد.
یک نفر از میان جمعیت فریاد برآورد:
رفیق خرو‌شچف، وقتی بی‌گناهان اعدام می‌شدند، شما کجا بودید؟
خرو‌شچف گفت: 
هر کس این را گفت از جا برخیزد.
اما هیچ کس از جایش تکان نخورد.
خرو‌شچف ادامه داد:
خودتان، به سوال خودتان پاسخ دادید.
در آن زمان من‌‌ همان جایی بودم که الان شما هستید!

از کتاب «دومین مکتوب» نوشته «پائولو کوئلیو».

نتیجه: هیچگاه به اطرافتان بی اعتنا نباشید. اگر احساس می‌کنید که حرفتان درست است، آنرا با شهامت حتما بیان کنید. شهامت، یکی از رموز موفقیت در کار است.

داستان‌های مرتبط:
1- Don't copy; if you can't paste
2- تفاوت بالقوه و بالفعل
3- فیل و درخت

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر