۱۳۹۰ فروردین ۱۵, دوشنبه

57- كارمند تازه وارد

مردی پس از مدتها، به استخدام یک شركت بزرگ درآمد. 
در اولین روز كار خود، با كافه تریا تماس گرفت و فریاد زد:
یک فنجان قهوه برای من بیاورید.
صدایی از آن طرف پاسخ داد:
شماره داخلی را اشتباه گرفته ای. می دانی تو با كی داری حرف می ‌زنی؟
كارمند تازه وارد گفت: 
نه.
صدای آن طرف گفت: 
من مدیر اجرایی شركت هستم، احمق!
مرد تازه وارد با لحنی حق به جانب گفت: 
و تو میدانی با كی حرف میزنی، بیچاره.
مدیر اجرایی گفت: 
نه
كارمند تازه وارد گفت: 
خوبه ... و سریع گوشی را گذاشت!

نتیجه: یکی از رموز پیشرفت در هر کاری، داشتن اعتماد به نفس بالا و حاضر جوابی صحیح است. اما دقت عمل در ابتدای کار، ارزش بالاتری دارد!

داستانهای مرتبط:
1- فرصت ویژه
2- رمز موفقیت
3- پیشنهاد بی شرمانه

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر