۱۳۹۰ فروردین ۳, چهارشنبه

53- رایگان های زندگی

همیشه چیزهای خوب در زندگی رایگان هستند...
آغوش گرم
لبخند
دوستان
بوسه
فامیل
خواب
عشق
خاطرات خوب
.
.
.
گاهی رایگان بودن هم چیز خوبی است!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر